KONING LEAR  2007/2008 - William Shakespeare - Regie: Alize Zandwijk
De oude vorst Lear wil zijn rijk verdelen onder zijn drie dochters. Degene die het meeste van hem houdt zal het grootste deel krijgen. De oudste twee weten met mooie woorden de koning van hun liefde te overtuigen. Cordelia, de jongste, weigert en wordt verstoten. Het verhaal van Koning Lear wordt gespiegeld door dat van de graaf van Gloucester en zijn zonen. Beide vaders miskennen het kind dat oprecht van hen houdt. Koning Lear komt tot inzicht als de onttakeling compleet is, als hij door de beroemde storm wordt wakker geblazen. In die zin is de oude Lear een modern mens: in verwarring, juist omdat hij denkt alles in de hand te hebben.