Laatste paar dagen – recensies

Volkskrant

Het theaterpubliek te wit? De Wijkjury laat zien dat het ook anders kan

Lees meer >>

Theaterkrant

Volkskrant

Leeuwarder Courant

Trouw

Parool

Laatste paar dagen – interviews